De evolutie van het bestaan,

Vrouw In De Achterkant Van Een Busje Kijken Naar Bergen
Wanneer wij de oorsprong en de zin van het bestaan trachten te begrijpen, komen wij tot het besef dat onze poging om die vraag te beantwoorden een vrucht is van de new age beweging. De new age beweging is in feite een toepassing van een geloofssysteem op het probleem van het kennen van de oorsprong van het universum. Het is als een toepassing van wiskunde op een probleem van het begrijpen van de oorsprong van overeenkomstig leven in de natuur; een mens moet dit belangrijke feit in gedachten houden: er zijn geen formules voor dat probleem. Alleen een toepassing van redeneringen volgens Albert Einstein en fijnere punten van epistemologie door zulke andere gerespecteerde natuurkundigen en filosofen, kan uitgroeien tot de opvatting over de oorsprong van het universum zonder zichzelf te verliezen in de benadering van het bestaan.
Wanneer onze ontwikkelde geest zich bewust wordt van deze beperking tot de fysieke manifestatie van het denken, ervaren wij een mentale blokkade tot de mentale manifestatie van het denken. Als wij logica trachten toe te passen om de oorsprong van het universum te begrijpen, moet onze logica ons leiden naar de basiselementen van dat universum. Inderdaad zijn de meeste natuurkundigen en filosofen het erover eens dat de meest fundamentele elementen van de natuur en de aarde elektromagnetische energie en energievelden zijn. Hoewel de meeste mensen niet geloven in elektromagnetische energie en energievelden, worden de meeste mensen er van nature door aangetrokken, zodat in de filosofie en de wetenschap de vraag is of er een objectief aspect is aan datgene wat ons aantrekt en of het proces van magnetiseren collectief kan worden verklaard als de aantrekking van die elektromagnetische energie dan energieveld. Ik denk vooral dat er een positief zesde zintuig enz. in onze natuur is, dat de noodzaak erkent van het proces van magnetiseren om leven te geven aan het leven op deze aarde.
Boeken zijn er in overvloed in de in het woord genoemde winkels. Het is niet nodig dat iemand spelling- of taalboeken leest met een persoon die een Krachten der Natuur E; of hogere bekwaamheidsgraad heeft, om zijn redeneervermogen te ontwikkelen. Wanneer de student zelf, door zijn eigen inspanningen, de principes van het onderwezen concept van de oorsprong van het universum heeft ge├»nternaliseerd, hebben we een mechanisme waardoor hij zelfs de meest geavanceerde concepten van kennis kan benaderen, bevragen en begrijpen. Het is bijvoorbeeld heel gemakkelijk voor de student zelf om een mentaal beeld te ontwikkelen van zijn omgeving, zijn relatie tot andere elementen van de natuur en tot het intelligente besef te komen dat niet voor de hand lag totdat hij de tijd nam om het te laden. Het bestuderen van de originele geschriften van de grote onkenbare denkers uit het verleden moet de student de noodzaak bijbrengen om logica toe te passen op zijn dagelijks leven, zodat hij meester is over zijn geest en Einstein kan benaderen, net zoals veel van zulke grote denkers hun idee├źn hebben benaderd. Dan zijn er nog de studenten die boeken moeten lezen van mensen die in de praktijk staan en die over prachtige vaardigheden beschikken om de logica in alle fasen van het leven toe te passen. De laatste vereiste voor personen die Keith Haze willen bereiken is dus het vermogen om recht of kunst te beoefenen en het vermogen om de vindingrijkheid te bezitten om deze praktijk in praktijk te brengen op zijn of haar betrokken gebied van intellectuele exploratie.
Indien gerealiseerd, zal het proces van magnetiseren zijn voordelen hebben voor het menselijk bestaan in de omringende natuur; en het zal interfereren met de doeleinden van de Geest die het levenKiest. Of het proces van magnetiseren zal leiden tot mystieke ervaringen en waarnemingen, of het zal leiden tot onvrede en afkeer van het leven en zo het respect voor onze spiritualiteit doen afnemen. Wanneer het denken zijn betekenis heeft in de geestelijke zin dan zal het een blijvende indruk geven.
Het grondbeginsel van de psychosynthese is het streven naar geluk in alle blootstelling en verbetering van het menselijke innerlijke en uiterlijke leven. Zuiver menselijk geluk is misschien niet tastbaar of materieel van aard, maar voor de mens is de waarde ervan van onschatbare waarde. Het lijdt geen twijfel dat het hechten aan dit principe van de Zen van het totale zelf, een aspect is van het hogere zelf. Het is als de twee kanten van het opgooien van een munt die, plaatselijk in volledige reflectie, de reflectie van het ware en het nog onopgeloste verleden knapt. Soms wordt in het proces van de dagelijkse verbetering van het innerlijke en uiterlijke leven, de oplossing van het probleem van het totale menselijke zelf ervaren in de loop van de dag, maar de weerspiegeling ervan geeft niet eerder dan een trage en fragmentarische terugblik op het verleden. Terwijl men terugkeert naar het oorspronkelijke gezichtspunt, krijgt het individu vanzelf de kracht om de verschillen in het leven als polen te zien, zodat hij met recht de kloof kan zien en benoemen die aanwezig is tussen wat hij onderwijst en praktiseert en wat hij aan den lijve heeft ondervonden in zijn zelfontmoeting met het leven. Het gaat er niet om de realiteit van het leven in twijfel te trekken, maar veeleer om te zien hoe wat niet is vertaald kan worden in het genereren en beoefenen van waarde. Het is een kwestie van de goede leerling te zijn en een zout in de bron van het leven.